Placeholder image
CENTRUM EKOLOGII I EKOFILOZOFII WFCH
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
UL. WÓYCICKIEGO 1/3, 01-938 WARSZAWA
BUDYNEK 23, p.211 II piętro
T:+48 22 569 68 05‬
NIP 525-00-12-946 | REGON 000001956

KIEROWNIK CEIE
prof. uczelniany dr hab. Jacek Tomczyk
j.tomczyk@uksw.edu.pl

DZIEKANAT
wfch@uksw.edu.pl

DZIEKAN WYDZIAŁU
Ks. prof. uczelniany dr hab. Maciej Bała
m.bala@uksw.edu.pl

PRODZIEKAN WYDZIAŁU
dr Grzegorz Embros
g.embros@uksw.edu.pl