Placeholder image

CEiE-2002-2020

Dziekanat CEiECEiE UKSW  poprzednio Instytut Ekologii i BioetykiCENTRUM EKOLOGII I EKOFILOZOFII WFCH
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
UL. WÓYCICKIEGO 1/3, 01-938 WARSZAWA
BUDYNEK 23 WNHiS i WFCh), p.304 III piętro
T:+48 22 569 68 01‬
NIP 525-00-12-946 | REGON 000001956
DZIEKANAT
wfch@uksw.edu.pl

DZIEKAN WYDZIAŁU
PROF. UKSW DR HAB. ADAM ŚWIEŻYŃSKI
a.swiezynski@uksw.edu.pl
środa, godz.11:00-13:00
oraz w dniach posiedzeń RWFCh
godz. 13:00-14:00 (pok. 212, bud. 23)

Prodziekan Wydziału
DR GRZEGORZ EMBROS
g.embros@uksw.edu.pl
wtorek, godz.15:00-17:00 (pok. 210, bud. 23)

Kierownik CEiE
PROF. UKSW DR HAB. JACEK TOMCZYK
j.tomczyk@uksw.edu.pl