Placeholder image
Card image cap
Centrum Ekologii i Ekofilozofii

W październiku 2019 w miejsce dawnego Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW powstała nowa jednostka akademicka Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW. Jednostka ta przejęła wszystkie zadania w zakresie edukacji akademickiej na kierunku Ochrona Środowiska prowadzone dotychczas przez Instytut Ekologii i Bioetyki. Instytut Ekologii i Bioetyki na UKSW realizował badania naukowe i edukację w latach 2002-2019.

Card image cap
Studia dzienne w CEiE na UKSW

Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW przejęło po rozwiązanym Instytucie Ekologii i Bioetyki na UKSW kształcenie na wszystkich dotychczas prowadzonych kierunkach Ochrony Środowiska. W ramach studiów dziennych realizowane są obecnie dwa kierunki studiów o specjalności Ochrona Środowiska jest to Monitoring Środowiska i Technologie Środowiskowe oraz Zarządzanie Środowiskiem i Edukacja Środowiskowa.

Card image cap
Sustainability studies

The studies will provide the interdisciplinary background that is needed to understand many of the complex challenges facing our world, and will equip students with the skills needed to develop solutions to these problems. Sustainability is most commonly defined as meeting the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

Card image cap
Laboratoria przyrodnicze

Studia na kierunku Ochrona Środowiska" odbywają się w nowoczesnych laboratoriach. Laboratoria nasze charakteryzują się interdyscyplinarnością oraz daleko idącą innowacyjnością. Wszystkie nasze laboratoria znajdują się w budynku CLNP na Wóycickiego.

Card image cap
Interdyscyplinarne projekty

Na kierunku Ochrona Środowiska realizujemy interdyscyplinarne projekty o charakterze konsultingowym, edukacyjnym. W proces realizacji projektów włączane są kolejne laboratoria przyrodnicze oraz specjaliści z innych instytutów na UKSW.

Card image cap
Konferencje & Seminaria

Nasze konferencje gromadzą wybitnych naukowców i praktyków zajmujących się ochroną środowiska. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi konferencjami organizowanymi w ostatnich latach na UKSW oraz planowanymi w najbliższym czasie.

Card image cap
Stacja pomiarowa METEO

Laboratorium Geologiczne, Hydrologiczne i GIS na UKSW udostępnia wybrane dane ze swojej stacji pomiarowej w zakresie występowania pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10. Dane pomiarowe pochodzą ze stacji badawczej umieszczonej przed budynkiem laboratoriów przyrodniczych CLNP UKSW na ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Najgroźniejszym dla ludzi jest pył zawieszony znajdujący się w powietrzu o najmniejszej średnicy PM2.5.

Card image cap
Czasopismo naukowe

Czasopismo Studia Ecologiae et Bioethicae od 2003 roku dokumentuje specyfikę, zasięg i rozwój prac badawczych Instytutu Ekologii i Bioetyki, przekształconego w roku 2020 w Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Celem tego czasopisma jest tworzenie platformy wymiany idei, postulatów i doświadczeń związanych z różnymi przejawami kryzysu środowiskowego.

Card image cap
Stacja terenowa CEiE

Centrum Ekologii i Ekofilozofii posiada własną stację badawczo-naukową. Stacja terenowa zlokalizowana jest w miejscowości Wróble, Gmina Maciejowice. W stacji prowadzone są badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów. Od wielu lat studenci zbierają tutaj materiały do prac licencjackich i magisterskich, prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów Ochrony Środowiska dla Studiów Podyplomowych oraz edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
KONTAKT

CENTRUM EKOLOGII I EKOFILOZOFII WFCH
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
UL. WÓYCICKIEGO 1/3, 01-938 WARSZAWA
BUDYNEK 23, p.211 II piętro
P: +48 22 569 68 05‬

KIM JESTEŚMY

Centrum Ekologii i Ekofilozofii poprzednio Instytut Ekologii i Bioetyki (IEiB) powstało na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w 2002 roku w wyniku przekształcenia w roku 1984/85 na WFCh ATK specjalności „Ekologia Człowieka i Bioetyka”.